ผ้าไหมไทยกับชีวิตประจำวัน

0004

ผ้าไหมไทยกับชีวิตประจำวัน

ราชินีแห่งเส้นใย “ผ้าไหมไทย” ภูมิปัญญาคนไทยที่บอกเล่าเรื่องราวอันดีงามทางวัฒนธรรม มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น ถือได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน ลวดลายบนผืนผ้าจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวัน เช่น ลายดอกไม้ ลายสัตว์ ลายน้ำไหล ลายยอดเจดีย์ประจำแต่ละท้องถิ่น เป็นต้น ลวดลายที่หลากหลายนั้นทุกสิ่งล้วนอยู่รอบตัว นำความงามที่ตาเห็นมาสร้างงานศิลปะบนผ้าไหมอันเงาวาว จะพาคุณให้หลงใหลไปกับมนต์เสน่ห์ของผืนผ้าไหมไทย

ให้ลวดลายที่ทอด้วยใจเป็นสายใยเชื่อมสัมพันธ์ ในปัจจุบันการสวมใส่ผ้าไหมมีให้เห็นในงานพิธีกรรมต่างๆ เพื่อประดับบารมีเสริมสร้างความสง่างามแก่ผู้สวมใส่ ในขณะเดียวกันนั้น คือการรักษาและสืบสานภูมิปัญญาผ้าไหมไทยให้ทั่วโลกได้พึ่งเห็นของดีของชาติไทยเรา เนื้อผ้าไหมที่เกิดจากการปลูกหม่อนเลี้ยงตัวไหม ถักทอกลายเป็นเส้นใยธรรมชาติ มัดย้อมด้วยฝีมือจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน เรียนรู้ด้วยประสบการณ์ชีวิต และสืบทอดจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น จึงทำให้เกิดเป็นผ้าไหมที่มีคุณสมบัติพิเศษ ลื่น มันวาน ยืดหยุ่นได้ดี ให้สีสันสวยงาม และเบาสบายเหมาะแก่อากาศประเทศไทย นอกจากผ้าไหมจะนำไปใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มกายแล้ว ยังมีผ้าคลุมไหล่ หรือแม้แต่เครื่องประดับใช้สอยอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋า ปลอกหมอน เนคไทสำหรับคุณผู้ชาย และผลิตภัณฑ์อีกหลากหลายชนิดที่เป็นผลิตภัณฑ์จากผ้าไหมให้ได้เลือกใช้สอย นำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับตัวเองและยุคสมัยปัจจุบันได้อย่างลงตัว

0004

ถ้าปล่อยให้มรดกไทยที่สืบทอดกันยาวนานจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นสูญหายไป เพียงเพราะกลัวความล้าสมัย เกรงไม่ตามแฟชั่นสมัยใหม่ อายในความเป็นไทยอยู่ใย เปลี่ยนคำว่าล้าสมัยมาเป็นร่วมสมัย ให้เส้นใยผ้าไหมไทยที่ถูกทอโดยภูมิปัญญาไทยได้สอดแทรกอยู่ในลมหายใจ ค่อยๆซึมซับไปจนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน