หน้าแรก

bgPageTop
Slider
lineTap
สินค้า
   เรื่องราวผ้าไหม

   กว่าจะเป็นผ้าไหมไทย

   กว่าจะเป็นผ้าไหมไทยที่สวยงาม ผ้า ...

   ความเป็นมาของผ้าไหมไทย

   ผ้าไหมมีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและประเทศอินเดีย ...

   การดูแลรักษาผ้าไหม

   การดูแลรักษาผ้าไหม คนไทยหันมานิยมใช้ผ้าไหมกันมาก ...

   ประเภทของผ้าไหม

   ประเภทไหมไทย   ...

   ผ้าไหมไทยกับชีวิตประจำวัน

   ผ้าไหมไทยกับชีวิตประจำวัน ...

   การเลือกซื้อผ้าไหม

   การเลือกซื้อผ้าไหมแท้ เนื่องจากผ้าไหมไทยเป็นผ้าที่ทอจากเส้นธรรมชาติ ...
   aboutUs
   aboutUsKTak
   ผ้าไหมไทย หัตถกรรมพื้นบ้านที่เก่าแก่ บ่งบอกรากเหง้าทางศิลปวัฒนธรรมที่ดีของประเทศไทย หากกล่าวถึงศิลปะการทอผ้าไหม หญิงไทยในสมัยโบราณถูกพร่ำสอนให้ทอผ้าไหมมาตั้งแต่เยาว์วัย ผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน ในโอกาสพิเศษ และสืบสานลวดลายผ้าตามมรดกสืบทอดของบรรพบุรุษที่มอบให้ไว้ เส้นไหมเพียงเส้นรวมบรรจงเรียงร้อย ผ่านกระบวนการการทอจนเกิดเป็นลวดลาย ลายและสีบ่งบอกเรื่องราววิถีชีวิตความเป็นอยู่ แสดงถึงทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ในท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมในแต่ละภูมิภาค บอกเล่าอารยธรรมอันล้ำค่าเผยปรากฏบนผืนผ้าตราบจนทุกวันนี้
   อ่านต่อ